top of page

Privacy beleid

Privacy beleid

Door een bestelling te plaatsen bij Create a bra, staat de klant uitdrukkelijk toe dat kan worden overgegaan tot de verwerking en het het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking van marketing doeleinde en de individualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het aankoopproces. Create a bra zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De klant heeft ten allen tijde recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor directe marketing doeleinden.

Create a bra is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens, en deelt deze gegevens met niemand buiten de onderneming.

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Indien bij uitzonderlijke omstandigheden is Create a bra verplicht om de persoonsgegevens van de klant door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure Create a bra hiertoe verplicht of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties te handhaving van de wet of indien Create a bra van mening is dat het noodzakelijk is om persoonsgegevens van de klant door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten.

Create a bra draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de klant worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik.

bottom of page